آمریکا ثبات جهانی را بر هم می‌ریزد

Home / آمریکا ثبات جهانی را بر هم می‌ریزد

آمریکا ثبات جهانی را بر هم می‌ریزد
نماینده مجلس دومای روسیه تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از پیمان موشکی با روسیه را تهدیدی برای ثبات جهانی دانست.

آمریکا ثبات جهانی را بر هم می‌ریزد

نماینده مجلس دومای روسیه تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از پیمان موشکی با روسیه را تهدیدی برای ثبات جهانی دانست.
آمریکا ثبات جهانی را بر هم می‌ریزد