آمریکا باعث تحقیر ملل و حاکمان مرعوب شده است

Home / آمریکا باعث تحقیر ملل و حاکمان مرعوب شده است

آمریکا باعث تحقیر ملل و حاکمان مرعوب شده است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد و واحد یاسوج گفت: آمریکا به‌عنوان فرعون زمان باعث تحقیر و ارعاب ملل و حاکمان مرعوب عالم شده است.

آمریکا باعث تحقیر ملل و حاکمان مرعوب شده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد و واحد یاسوج گفت: آمریکا به‌عنوان فرعون زمان باعث تحقیر و ارعاب ملل و حاکمان مرعوب عالم شده است.
آمریکا باعث تحقیر ملل و حاکمان مرعوب شده است