آماده‎سازی هدیه متبرک رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

Home / آماده‎سازی هدیه متبرک رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

آماده‎سازی هدیه متبرک رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
آیین آماده‎سازی هدیه متبرک رضوی به میزبانان اربعین حسینی با همکاری آستان قدس رضوی، بنیاد کرامت امام رضا (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان انجام شد.

آماده‎سازی هدیه متبرک رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

آیین آماده‎سازی هدیه متبرک رضوی به میزبانان اربعین حسینی با همکاری آستان قدس رضوی، بنیاد کرامت امام رضا (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان انجام شد.
آماده‎سازی هدیه متبرک رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان