آلمان صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف کرد

Home / آلمان صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف کرد

آلمان صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف کرد
آلمان بعد از قتل جمال خاشقجی فروش و صادرات سلاح به عربستان سعودی را متوقف کرده است.

آلمان صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف کرد

آلمان بعد از قتل جمال خاشقجی فروش و صادرات سلاح به عربستان سعودی را متوقف کرده است.
آلمان صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف کرد