آلتونی برنز گرفت؛ محمدی فینالیست شد/ کاروان ایران در آستانه رکوردی تاریخی

Home / آلتونی برنز گرفت؛ محمدی فینالیست شد/ کاروان ایران در آستانه رکوردی تاریخی

آلتونی برنز گرفت؛ محمدی فینالیست شد/ کاروان ایران در آستانه رکوردی تاریخی
در ادامه رقابت‌های کاراته در آخرین روز از بازی‌های المپیک جوانان، نگین آلتونی به برنز قناعت کرد و نوید محمدی راهی فینال شد.

آلتونی برنز گرفت؛ محمدی فینالیست شد/ کاروان ایران در آستانه رکوردی تاریخی

در ادامه رقابت‌های کاراته در آخرین روز از بازی‌های المپیک جوانان، نگین آلتونی به برنز قناعت کرد و نوید محمدی راهی فینال شد.
آلتونی برنز گرفت؛ محمدی فینالیست شد/ کاروان ایران در آستانه رکوردی تاریخی