آغاز همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با قوه قضائیه

Home / آغاز همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با قوه قضائیه

آغاز همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با قوه قضائیه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دانشگاه علامه طباطبایی با قوه قضائیه قرارداد همکاری امضا می‌کند.

آغاز همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با قوه قضائیه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دانشگاه علامه طباطبایی با قوه قضائیه قرارداد همکاری امضا می‌کند.
آغاز همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با قوه قضائیه