آغاز مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشگاه آزاد از 15 تیر 95

Home / آغاز مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشگاه آزاد از 15 تیر 95

آغاز مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشگاه آزاد از 15 تیر 95

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: زمان ثبت نام برای نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان این دانشگاه از ۱۵ تیرماه آغاز می شود و یک ماه ادامه دارد. طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه نقل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آغاز مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشگاه آزاد از 15 تیر 95

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: زمان ثبت نام برای نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان این دانشگاه از ۱۵ تیرماه آغاز می شود و یک ماه ادامه دارد. طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه نقل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آغاز مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشگاه آزاد از 15 تیر 95

مرکز فیلم