آغاز سوپر ليگ‌كاراته بانوان از روز جمعه

Home / آغاز سوپر ليگ‌كاراته بانوان از روز جمعه

آغاز سوپر ليگ‌كاراته بانوان از روز جمعه
هفته اول سوپر ليگ و هفته چهارم ليگ برتر كاراته بانوان روز جمعه 9 آذر برگزار می‌شود.

آغاز سوپر ليگ‌كاراته بانوان از روز جمعه

هفته اول سوپر ليگ و هفته چهارم ليگ برتر كاراته بانوان روز جمعه 9 آذر برگزار می‌شود.
آغاز سوپر ليگ‌كاراته بانوان از روز جمعه