آغاز رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان از فردا

Home / آغاز رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان از فردا

آغاز رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان از فردا
رقابت‌های ‌وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور از فردا به مدت سه روز در اردبیل برگزار می‌شود.

آغاز رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان از فردا

رقابت‌های ‌وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور از فردا به مدت سه روز در اردبیل برگزار می‌شود.
آغاز رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان از فردا