آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت از ۲۰ اسفند

Home / آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت از ۲۰ اسفند

آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت از ۲۰ اسفند

ثبت نام پنجاه و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت از ۲۰ اسفند آغاز می شود. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در سال ۹۸ در شش نوبت برگزار می‌شود. دوره پنجاه و نهم آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت ۲۹ فروردین ماه ۹۸ برگزار می‌شود و ثبت نام در این آزمون […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت از ۲۰ اسفند

ثبت نام پنجاه و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت از ۲۰ اسفند آغاز می شود. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در سال ۹۸ در شش نوبت برگزار می‌شود. دوره پنجاه و نهم آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت ۲۹ فروردین ماه ۹۸ برگزار می‌شود و ثبت نام در این آزمون […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت از ۲۰ اسفند