آغاز توزیع کتاب‌های درسی دوره متوسطه سال 96 از روز دوشنبه

Home / آغاز توزیع کتاب‌های درسی دوره متوسطه سال 96 از روز دوشنبه

آغاز توزیع کتاب‌های درسی دوره متوسطه سال 96 از روز دوشنبه

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به آغاز سفارش اینترنتی کتاب‌های درسی به صورت تک جلدی گفت: توزیع کتاب‌های درسی دوره اول و دوم متوسطه از طریق کتاب فروشی‌ها از ۲۰ شهریور آغاز می‌شود. حسین طلایی زواره …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آغاز توزیع کتاب‌های درسی دوره متوسطه سال 96 از روز دوشنبه

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به آغاز سفارش اینترنتی کتاب‌های درسی به صورت تک جلدی گفت: توزیع کتاب‌های درسی دوره اول و دوم متوسطه از طریق کتاب فروشی‌ها از ۲۰ شهریور آغاز می‌شود. حسین طلایی زواره …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آغاز توزیع کتاب‌های درسی دوره متوسطه سال 96 از روز دوشنبه