آغاز تغییر محل آزمون دانشجویان پیام‌نور

Home / آغاز تغییر محل آزمون دانشجویان پیام‌نور

آغاز تغییر محل آزمون دانشجویان پیام‌نور
دانشجویان دانشگاه پیام‌نور از ۲۹ آبان‌‌ماه تا ۸ آذرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه‌ گلستان، ‏محل آزمون خود را تغییر دهند.

آغاز تغییر محل آزمون دانشجویان پیام‌نور

دانشجویان دانشگاه پیام‌نور از ۲۹ آبان‌‌ماه تا ۸ آذرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه‌ گلستان، ‏محل آزمون خود را تغییر دهند.
آغاز تغییر محل آزمون دانشجویان پیام‌نور