آغاز به کار هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر

Home / آغاز به کار هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر

آغاز به کار هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر
هیأت انتخاب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بازبینی فیلم‌های متقاضی این دوره را آغاز کرد.

آغاز به کار هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر

هیأت انتخاب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بازبینی فیلم‌های متقاضی این دوره را آغاز کرد.
آغاز به کار هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر