آغاز برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر طهرانچی

Home / آغاز برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر طهرانچی

آغاز برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر طهرانچی
برنامه گفتگوی ویژه خبری به‌ منظور تشریح آخرین وضعیت پذیرفته‌شدگان پزشکی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

آغاز برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر طهرانچی

برنامه گفتگوی ویژه خبری به‌ منظور تشریح آخرین وضعیت پذیرفته‌شدگان پزشکی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.
آغاز برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر طهرانچی