آغاز انتخاب رشته کنکور ارشد 95 / امکان انتخاب 100 کدرشته

Home / آغاز انتخاب رشته کنکور ارشد 95 / امکان انتخاب 100 کدرشته

آغاز انتخاب رشته کنکور ارشد 95 / امکان انتخاب 100 کدرشته

انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 95 آغاز شد.  دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان مجاز در روزهای ۳۰ خرداد تا ۲ تیرماه می تواند کدرشته محل های انتخابی را در فرم الکترونیکی انتخاب رشته وارد کنند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آغاز انتخاب رشته کنکور ارشد 95 / امکان انتخاب 100 کدرشته

انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 95 آغاز شد.  دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان مجاز در روزهای ۳۰ خرداد تا ۲ تیرماه می تواند کدرشته محل های انتخابی را در فرم الکترونیکی انتخاب رشته وارد کنند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آغاز انتخاب رشته کنکور ارشد 95 / امکان انتخاب 100 کدرشته

اخبار دنیای دیجیتال