آسمان کشور ابری می‌شود

Home / آسمان کشور ابری می‌شود

آسمان کشور ابری می‌شود
مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور وضعیت آب‌وهوایی کشور را طی سه روز آینده پیش‌بینی کرد.

آسمان کشور ابری می‌شود

مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور وضعیت آب‌وهوایی کشور را طی سه روز آینده پیش‌بینی کرد.
آسمان کشور ابری می‌شود