آزمون زبان انگلیسی جی آر ای ۱۷ فروردین برگزار می شود

Home / آزمون زبان انگلیسی جی آر ای ۱۷ فروردین برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی جی آر ای ۱۷ فروردین برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی «جی آر ای» شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون زبان انگلیسی GRE) SUBJECT) باید روز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ مطابق با ۶ آوریل ۲۰۱۹ به منظور شرکت در آزمون حداقل یک ساعت قبل از شروع فرایند آزمون همراه پرینت Admission Ticket و یا تأیید ثبت نام […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آزمون زبان انگلیسی جی آر ای ۱۷ فروردین برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی «جی آر ای» شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون زبان انگلیسی GRE) SUBJECT) باید روز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ مطابق با ۶ آوریل ۲۰۱۹ به منظور شرکت در آزمون حداقل یک ساعت قبل از شروع فرایند آزمون همراه پرینت Admission Ticket و یا تأیید ثبت نام […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آزمون زبان انگلیسی جی آر ای ۱۷ فروردین برگزار می شود