آزمون‌های EPT و مهارت‌های زبان عربی برگزار می‌شود

Home / آزمون‌های EPT و مهارت‌های زبان عربی برگزار می‌شود

آزمون‌های EPT و مهارت‌های زبان عربی برگزار می‌شود
آزمون‌های EPT و مهارت‌های زبان عربی دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 12 بهمن ماه ۹۷ برگزار می‌شود.

آزمون‌های EPT و مهارت‌های زبان عربی برگزار می‌شود

آزمون‌های EPT و مهارت‌های زبان عربی دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 12 بهمن ماه ۹۷ برگزار می‌شود.
آزمون‌های EPT و مهارت‌های زبان عربی برگزار می‌شود