آخرین وضعیت مرز و زائران اربعین در ایلام

Home / آخرین وضعیت مرز و زائران اربعین در ایلام

آخرین وضعیت مرز و زائران اربعین در ایلام
وزش باد در استان ایلام برای ساعاتی منجر به مسدود شدن جاده و قطعی برق شد که در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی بازگشایی شده و زائران بسیاری آماده قدم گذاشتن در مسیر عشق هستند.

آخرین وضعیت مرز و زائران اربعین در ایلام

وزش باد در استان ایلام برای ساعاتی منجر به مسدود شدن جاده و قطعی برق شد که در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی بازگشایی شده و زائران بسیاری آماده قدم گذاشتن در مسیر عشق هستند.
آخرین وضعیت مرز و زائران اربعین در ایلام