آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد

Home / آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد

آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، از این پس آزمون‌های کتبی دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به سبک G.R.E موضوعی(Graduate Record Examinations) برگزار می شوند. به گزارش ایسنا،‌ با توجه به تصمیم اتخاذ شده در وزارت بهداشت، درمان و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، از این پس آزمون‌های کتبی دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به سبک G.R.E موضوعی(Graduate Record Examinations) برگزار می شوند. به گزارش ایسنا،‌ با توجه به تصمیم اتخاذ شده در وزارت بهداشت، درمان و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد