آخرین آمار تعداد زائران ایرانی در عراق/ مکر دشمنان خنثی شد

Home / آخرین آمار تعداد زائران ایرانی در عراق/ مکر دشمنان خنثی شد

آخرین آمار تعداد زائران ایرانی در عراق/ مکر دشمنان خنثی شد
دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: دشمن تلاش بسیاری برای اختلاف‌افکنی بین دو ملت ایران و عراق کرد، اما به برکت امام حسین (ع) تمام مکر دشمنان خنثی شد.

آخرین آمار تعداد زائران ایرانی در عراق/ مکر دشمنان خنثی شد

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: دشمن تلاش بسیاری برای اختلاف‌افکنی بین دو ملت ایران و عراق کرد، اما به برکت امام حسین (ع) تمام مکر دشمنان خنثی شد.
آخرین آمار تعداد زائران ایرانی در عراق/ مکر دشمنان خنثی شد