آب پاکی کمیته المپیک روی دست رؤسای فدراسیون‌ها

Home / آب پاکی کمیته المپیک روی دست رؤسای فدراسیون‌ها

آب پاکی کمیته المپیک روی دست رؤسای فدراسیون‌ها
در حالی که برخی رؤسای بازنشسته به دنبال ماندن در صندلی ریاست خود هستند، کمیته المپیک با نامه به کمیته‌ بین‌المللی المپیک تغییرات را قانونی اعلام کرد.

آب پاکی کمیته المپیک روی دست رؤسای فدراسیون‌ها

در حالی که برخی رؤسای بازنشسته به دنبال ماندن در صندلی ریاست خود هستند، کمیته المپیک با نامه به کمیته‌ بین‌المللی المپیک تغییرات را قانونی اعلام کرد.
آب پاکی کمیته المپیک روی دست رؤسای فدراسیون‌ها